Dnes je: Čtvrtek 23. května 2024
Rozcestník
Informace
Smíšený pěvecký sbor Boleslav
zapsaný spolek

kontaktní osoba:
Eva Drahotová
739 280 930
edrahotova48@gmail.com

korespondenční adresa:
Radek Drahota
Kolomuty 70
293 01 Mladá Boleslav
rdrahota@psboleslav.info
IČO: 62452011

Transparentní účet: 2700985057/2010

Datová schránka: bby6buj

Kalendář akcí
žádné akce
Autorizace

Uživatelské jméno:

Heslo:
Zapomněl jsem heslo

Sponzoři
MUDR. Zdeňka TrhoňováO nás

Zuzana Kubelková

Mgr. Zuzana Kubelková se narodila 22. května 1985. Je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde studovala hudební výchovu a sbormistrovství. Učí na Gymnáziu F. X. Šaldy a vede hudební kurzy v Kulturním a společenském centru v Lidových sadech v Liberci. V současné době je sbormistryní sboru Cum amore při Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci a dětského sboru Novovesánek v Nové Vsi nad Nisou. Zuzana Kubelková také spolupracuje jako sbormistryně s Divadlem F. X. Šaldy v Liberci. Je členkou sboru Cum decore, který se specializuje na interpretaci renesanční a barokní hudby. Dále zpívá ve vokální skupině Akcent, která se zabývá interpretací moderní populární hudby a capella. V letech 2007–2013 byla druhou sbormistryní pěveckého sboru Ještěd. V rámci soutěžního festivalu Praga cantat 2009 přispěla jako dirigentka k absolutnímu vítězství ženského sboru SPS Ještěd v jeho kategorii a za svůj výkon získala cenu uměleckého ředitele festivalu pro mladé sbormistry. Pěvecký sbor Boleslav vede od roku 2011.V letech 2007 – 2013 byla druhou sbormistryní pěveckého sboru Ještěd. V rámci soutěžního festivalu Praga cantat 2009 přispěla jako dirigentka k absolutnímu vítězství ženského sboru SPS Ještěd v jeho kategorii a za svůj výkon získala cenu uměleckého ředitele festivalu pro mladé sbormistry.

(nahoru)

Sbormistři, kteří působili ve Smíšeném pěveckém sboru Boleslav:

Zdeněk Šulc

Zdeněk Šulc se narodil 27.prosince 1931 ve Vrbici u Chlumce nad Cidlinou. Již v devíti letech hrál s otcovou kapelou na trubku, housle, bicí a harmonium. Učil se hrát na varhany u místního katolického kněze. Studoval na gymnáziu, ale po dvou letech složil zkoušky na konzervatoř, kde studoval hru na varhany, zpěv, řízení sboru a dirigování. Při studiích vedl i několik pěveckých sborů. Po absolutoriu byl rok na AMU jako korepetitor, později nastoupil do České filharmonie jako korepetitor sboru a také jako zpěvák. Při tom učil na částečný úvazek na LŠU zpěv a hru na klavír. Zároveň byl uměleckým vedoucím tří vysokoškolských sborů. Po deseti letech odešel z České filharmonie a dostal nabídku na místo sbormistra v Armádním uměleckém souboru (AUS) Víta Nejedlého, kde působil patnáct let. V této době vedl po tři roky také sbor hudebního divadla v Karlíně. Když v roce 1984 požádal sbor Boleslav svého tehdejšího zřizovatele (Dům kultury v Mladé Boleslavi) o přidělení profesionálního sbormistra, dostal Zdeněk Šulc rozkaz ujmout se této povinnosti. Původně se jednalo o dočasnou výpomoc, zůstal však v této funkci do roku 2010. Za jeho vedení byl sbor na vysoké umělecké úrovni a na koncerty mimo jiné zařazoval stěžejní díla hudebních skladatelů.

(nahoru)

Jiří Bartoš Sturz

Narodil se 15. 12. 1977 v Mladé Boleslavi. Studoval hudební vědu, skladbu a historii na univerzitách v Olomouci, Brně, Liberci a Praze. Od dob studií se věnuje klasickému zpěvu, skladbě a herectví. Od roku 1991 byl aktivním členem pěveckého sboru Boleslav. Během této doby napsal pro pěvecký sbor Boleslav několik skladeb, které i sám dirigoval. Netradičně v měsíci červnu provedl roku 2008 se sborem Rybovu Českou mši vánoční v lesoparku Štěpánka. Roku 2010 opustil řady sboru jako jeho člen, stále s ním ovšem externě spolupracuje.

(nahoru)

Věra Tondrová

Věra Tondrová se narodila 7.října 1956 v Semilech. Její maminka a dědeček zpívali v pěveckém sboru Boleslav. Na LŠU se věnovala hře na housle a často s maminkou chodila i na zkoušky sboru Boleslav. Vystudovala operní zpěv obor soprán na Státní konzervatoři v Praze. Do pěveckého sboru Boleslav se vrátila v roce 1985 jako sopranistka, od roku 1989 vypomáhala sbormistru Zdeňku Šulcovi jako korepetitorka, vedoucí komorního sboru a vedla dělené zkoušky. Při tom ještě vystudovala dvouleté sbormistrovství na Lidové konzervatoři a učila na ZUŠ v Mladé Boleslavi sólový zpěv, hudební nauku, přípravku a vedla dětský pěvecký sbor. Se sborem spolupracovala do roku 2006.

(nahoru)

Pravdomila Pokorná

Pravdomila Pokorná (1928-1983). Spolu s manželem byli členy pěveckého sboru Boleslav a několik let bydleli v Jabkenicích, kde pan Pokorný byl správcem ve Smetanově myslivně a Pravdomila Pokorná byla výbornou průvodkyní. Po přestěhování do Mladé Boleslavi se již věnovala jen hudebně-pedagogické činnosti na gymnáziu a pedagogické fakultě UK Praha. Ve sboru pomáhala sbormistru L. Najmanovi hlavně s ženským sborem a byla výbornou hlasovou poradkyní. Zemřela nečekaně 1.ledna 1983 ve věku 54 let.

(nahoru)

Ladislav Najman

Ladislav Najman (15.12.1925-31.12.2007), divadelník, muzikant, klavírista a milovník opery, zvláště operních sborů, pracoval jako konstruktér v AZNP. Byl sbormistrem sboru pracovních záloh AZNP Mladá píseň. Sbormistrování sboru Boleslav se ujal roku 1967 v době úbytku jeho členů. Díky jeho obětavé práci se sbor časem rozrostl až na 60 zpěváků. Roku 1977 se také zúčastnil prvního zahraničního zájezdu sboru Boleslav do Bulharska na pozvání spřáteleného sboru „Rodni zvuci“ z města Šumen. Měl velký podíl na úspěších sboru při účasti na různých festivalech, např. Písně přátelství či Kálikův Nymburk. Sám zde byl i často oceňován a roku 1972 získal také ocenění okresní konference ZUŠ v Mladé Boleslavi. Sbor vedl až do roku 1983. Zemřel krátce po oslavách 150. výročí založení sboru, kterých se jako významný host sám zúčastnil.

(nahoru)

Růžena Kadeřábková

Růžena Kadeřábková byla sbormistryně a korepetitorka ženského sboru v letech 1960-1970 a sbormistryně v roce 1984. Byla od studií členkou pěveckého sboru, v roce 1951 složila v Praze státní zkoušku z dirigování. Byla vynikající žákyní Josefa Feřta na gymnáziu i v hudební škole. Proto ji v roce 1959 Josef Feřt požádal o soustavnou práci se ženským sborem. Zemřela 30.května 1984

(nahoru)

Jiří Sládeček

JUDr. Jiří Sládeček se narodil 25. března 1908 v Dobrovici. Vyrůstal v Mladé Boleslavi, jeho otec byl ředitel měšťanských škol. Jiří hrál od mládí na klavír, rád a dobře zpíval. Byl velký znalec oper Smetany a Dvořáka. Vedle své advokátní praxe působil jako varhaník v arciděkanském kostele a v pěveckém sboru jako zpěvák, klavírista, korepetitor a v letech 1960-1966 jako sbormistr mužského sboru. Uprostřed aktivní činnosti zemřel 25.prosince 1966.

(nahoru)

Ladislav Piroch

Ladislav Piroch byl učitelem a sbormistrem mužského sboru Sokola v Mladé Boleslav. V roce 1950 se stal mužský sbor Sokola součástí pěveckého sboru Boleslav a Ladislav Piroch se do roku 1959 plně věnoval práci s mužským sborem. Zemřel 31.března 1960 v Plzni. Bohužel se nám nepodařilo získat jeho fotografii, tato je nekvalitní ze skupinové fotografie sboru z roku 1957. V kronice sboru z té doby jsou jen písemné údaje a potomky se nám nepodařilo najít. Škoda

(nahoru)

Jaroslav Dumek

Jaroslav Dumek se narodil 5.října 1920 v Mělníku. Vystudoval hru na klavír a varhany na Státní konzervatoři v Praze. V Mladé Boleslavi nastoupil do Městské hudební školy jako učitel hudby. Sbormistrem pěveckého sboru Boleslav byl v roce 1946 a v letech 1947-1959 byl i korepetitorem a „pravou rukou“ sbormistra Josefa Feřta. Byl také dirigentem Mladoboleslavské filharmonie. Do roku 2004 vyučoval hru na klavír v LUŠ, později v ZUŠ. Zemřel 28.února 2007.

(nahoru)

Josef Feřt

Josef Feřt se narodil 14. října1922 v Jičíně. Po maturitě na učitelském ústavu vystudoval konzervatoř a později získal i kvalifikaci profesora hudební výchovy na středních školách. V roce 1946 přišel do Mladé Boleslavi, kde nastoupil jako učitel na tehdejší Městské hudební škole. Zároveň vyučoval na mladoboleslavském gymnáziu. Ihned se zapojil do hudebního života města. Sbormistrem pěveckého sboru Boleslav byl v letech 1947-1963. Za jeho vedení byl sbor na vysoké úrovni, pořádal samostatné koncerty i koncerty s Mladoboleslavskou filharmonií, kterou také řídil. V roce 1950 se stal ředitelem Městské hudební školy, pozdější Lidové školy umění(LŠU). Byl zakládajícím členem Kruhu přátel hudby v Mladé Boleslavi. Skládal též hudbu. Bohužel 14. prosince1968 zemřel velmi mladý a pro kulturní život města to byla velká ztráta.

(nahoru)

František Trhoň

František Trhoň (20.11.1904-24.9.1979) se narodil v Mladé Boleslavi, vyučil se typografem a pracoval jako strojmistr tiskař. Po svém otci, který byl kapelníkem, zdědil muzikantský talent. Soukromě se vzdělával u prof. Láta, kde si doplnil klasické středoškolské vzdělání. U skladatele Vítězslava Nováka studoval hudbu. Do pěveckého sboru vstoupil jako zpěvák a korepetitor a v roce 1933 stanul za dirigentským pultem. Se sborem a Mladoboleslavskou filharmonií nastudoval Dvořákovu Stabat Mater, Svatební košile a další. I za války sbor nacvičoval díla českých skladatelů, což bylo dost rizikové. V období heydrichiády nastudovali Smetanovu Českou píseň. Na postu sbormistra působil do roku 1946. Později se stal regenschorim v kostele Nanebevzetí panny Marie v Mladé Boleslavi. Syn František pokračoval ve stopách svého otce.

(nahoru)

Boleslav Vomáčka

JUDr. Boleslav Vomáčka (28.6.1887-1.3.1965). Hudební skladatel, muzikolog, hudební kritik, zasloužilý umělec, právník, ministerský úředník. Narodil se v Mladé Boleslavi. Studoval práva na UK a při tom na Pražské konzervatoři hru na varhany a skladbu u Vítězslava Nováka. Sbormistrem Boleslava byl v roce 1912 a zároveň byl advokátním koncipientem.

(nahoru)

Josef Cyril Sychra

Josef Cyril Sychra (12.3.1859-21.8.1935), hudební skladatel. Hudební základy získal u svého otce Václava. Varhanní školu absolvoval u prof. F. Skuherského v Praze. Při studiu získával praktické hudební zkušenosti jako basista a varhaník v Emauzích. V letech 1879-82 byl varhaníkem a ředitelem kůru (1882-89) ve Staré Boleslavi. Vedl zpěvácké spolky Václav a Bojan. V letech 1889-1923 působil jako ředitel kůru v Mladé Boleslavi, vyučoval také zpěv na gymnáziu a reálce. V letech 1889-1905 a 1907-1911 řídil zpěvácký spolek Boleslav a provozoval vlastní soukromou hudební školu.

(nahoru)

František Hruška

František Hruška (31.10.1847-2.8.1889). Hudební skladatel, reformátor chrámové hudby, ředitel kůru, sbormistr pěveckého spolku Boleslav v letech 1874-1889. Jeho přítelem byl Bedřich Smetana. Za Hruškova působení se v Mladé Boleslavi začala provozovat opera. Pěvecký spolek Boleslav mu nechal postavit pomník na Starém hřbitově v Mladé Boleslavi.

(nahoru)

František Xaver Částka

František Xaver Částka, účetní továrny v Josefově Dole – založil pěvecký spolek (bohužel bližší osobní údaje o něm nemáme)

(nahoru)

Sbormistři pěveckého sboru Boleslav a jejich občanská povolání zapsaná v kronikách:

1857-1858 František Xaver Částka, účetní továrny v Josefově Dole – založil pěvecký spolek (bohužel bližší osobní údaje o něm nemáme) 1859 Josef Doubek, městský důchodní

1860-1861 Kašpar Knittl, učitel, v říjnu 1861 odešel do Přelouče jako ředitel chrámového kůru

1861-1863 Vincenc Vecko, výborný tenor, na podzim 1862 sólista Prozatímního divadla Praha

1864-1867 Josef Bergman, varhaník

1867-1872 V.Škop, profesor učitelského ústavu v Innsbrucku

1873-1874 Václav Folprecht (v kronice nejsou bližší údaje)

1874-1889 František Hruška, hudební skladatel, ředitel kůru

1890-1905 Josef Cyril Sychra, hudební skladatel, ředitel kůru

1906 Alois Hubka, c.k. gymnaziální profesor

1907-1911 Josef Cyril Sychra

1912 Boleslav Vomáčka JUC., později právník, (přeložen do Prahy 1913), hudební skladatel, publicista, ministerský úředník, zpěvák

1913-1918 Alois Hubka

1918-1924 Karel Rudolf JUC., právník (1925 přeložen do Prahy)

1925-1927 Josef Hančl, vojenský kapelník (1927 přeložen k vojenské hudbě v Brně)

1927-1930 Jan Loriš, profesor reálného gymnázia, historik umění

1931-1932 Emil Maixner (bohužel v kronice nejsou bližší údaje)

1933-1945 František Trhoň

1946 Jaroslav Dumek

1947-1949 Josef Feřt, Jaroslav Dumek, Dr. Aug.Svoboda (místosbormistr a tenor)

1950-1959 Josef Feřt, Ladislav Piroch, Jaroslav Dumek

1960-1962 Josef Feřt, JUDr. Jiří Sládeček, Růžena Kadeřábková

1963-1966 JUDr. Jiří Sládeček, Růžena Kadeřábková

1967-1970 Ladislav Najman, Růžena Kadeřábková

1971-1983 Ladislav Najman, PhDr. Pravdomila Pokorná

1984 Růžena Kadeřábková, Mir.Jirounek (pouze 1 měsíc)

1984-1988 Zdeněk Šulc, Václav Podrazil (4 měsíce vypomáhal s muži)

1989-2006 Zdeněk Šulc, Věra Tondrová

2007-2010 Zdeněk Šulc, Jiří Bartoš (2007 psal pro sbor skladby, které sám dirigoval)

2011-stále Mgr. Zuzana Kubelková

Aktuality
11.02.2024: Zkoušky od ledna na novém místě

V průběhu ledna jsme začali zkoušet na novém místě, v domě Pečovatelské služby města Mladá Boleslav ( https://mapy.cz/s/kubamehofe ), ve stejný čas - každý čtvrtek 18-21


26.06.2023: Přijďte mezi nás
undefined

22.04.2022: Zkoušky každý čtvrtek 18 - 21

Zkoušky se konají každý čtvrtek 18 - 21 v komunitním centru Klementinka (tř. Václava Klementa 601)

Přezůvky s sebou :-)

 

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.
Administrace