Dnes je: Úterý 18. prosince 2018
Rozcestník

  O nás

  Aktuality

  Sbormistr

  Historie

  Download

  Ukázky

  Ankety

  Facebook

Informace
Smíšený pěvecký sbor Boleslav

kontaktní osoba:
Eva Drahotová
739 280 930
edrahotova48@gmail.com

korespondenční adresa:
Radek Drahota
Kolomuty 70
293 01 Mladá Boleslav
rdrahota@psboleslav.info
IČO: 62452011

Transparentní účet: 2700985057/2010

Mediální partner

Signál rádio

Partneři
O nás

Zuzana Kubelková

Mgr. Zuzana Kubelková (1985) - Je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde studovala hudební výchovu a sbormistrovství. Učí na Gymnáziu F. X. Šaldy a vede hudební kurzy v Kulturním a společenském centru v Lidových sadech v Liberci. V současné době je sbormistryní sboru Cum amore při Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci a dětského sboru Novovesánek v Nové Vsi nad Nisou. Zuzana Kubelková také spolupracuje jako sbormistryně s Divadlem F. X. Šaldy v Liberci. Zde připravovala zpěváky ve hře Cena facky aneb Gottwaldovy boty a v muzikálu Monty Python´s Spamalot, kde i sama zpívala. Je členkou sboru Cum decore, který se specializuje na interpretaci renesanční a barokní hudby. Dále zpívá ve vokální skupině Akcent, která se zabývá interpretací moderní populární hudby a capella. V letech 2007 – 2013 byla druhou sbormistryní pěveckého sboru Ještěd. V rámci soutěžního festivalu Praga cantat 2009 přispěla jako dirigentka k absolutnímu vítězství ženského sboru SPS Ještěd v jeho kategorii a za svůj výkon získala cenu uměleckého ředitele festivalu pro mladé sbormistry.

(nahoru)

Sbormistři, kteří působili ve Smíšeném pěveckém sboru Boleslav:

Zdeněk Šulc

Z. Šulc se narodil 27. prosince 1931 ve Vrbici u Chlumce nad Cidlinou. Jeho otec byl kapelníkem a trumpetistou poděbradské kapely. Již v devíti letech hrál Z. Šulc s touto kapelou na bicí, trubku, housle a harmonium. Hře na varhany ho začal učit místní katolický kněz. Při studiu na měšťanské škole v Městci Králové chodil na soukromé hodiny klavíru.
V necelých patnácti letech nastoupil na místo varhaníka v Žehuni. Po svém předchůdci přebral všechny jeho povinnosti, tedy i funkci kapelníka a učitele. Zároveň studoval v Kolíně gymnázium a hru na klavír na městské hudební škole. U skladatele Václava Svobody se také soukromě učil hře na varhany.
Po dvou letech tohoto studia byl přijat na konzervatoř. V prvním ročníku se věnoval pouze hře na varhany. Ve druhém ročníku měl také povinně sólový zpěv a řízení sboru. Od třetího ročníku si k varhanám přibral sólový zpěv a od čtvrtého ročníku dirigování. V průběhu studia si rozšířil zaměření ještě o obor lidové nástroje (flétny, akordeon, bicí atd.). Na konzervatoři studoval celkem šest let (čtyři roky střední, dva roky mistrovskou školu). V průběhu těchto studií vedl Vinohradský Hlahol a Vysokoškolský pražský soubor.
Po absolutoriu (1959) nastoupil na Akademii múzických umění (AMU) jako korepetitor. Chtěl se věnovat sbormistrovské specializaci, ale místo dirigenta na AMU dostal Pavel Kühn.
Po jednoletém působení v roudnické kapele jako hornista a kapelník nastoupil do České filharmonie jako korepetitor sboru, který vedl Jan Kühn. V tomto sboru působil rovněž jako zpěvák. Po smrti J. Kühna vedla sbor po určitou dobu jeho žena Markéta, pak ji ale vystřídal prof. Veselka. To již Z. Šulc působil jen jako zpěvák. Učil také na částečný úvazek na LŠU zpěv a hru na klavír. Zároveň byl uměleckým vedoucím tří vysokoškolských sborů.
Po deseti letech působení v České filharmonii odsud odešel. Přechodně učil v LŠU na Břevnově (Praha 6) hru na varhany. Dvakrát ročně pořádal varhanní koncerty u sv. Jakuba. Nový ředitel to však zakázal.
Když AUS Víta Nejedlého zakládal pěvecký sbor, dostal Z. Šulc nabídku na místo sbormistra. Zde působil 15 let. V této době vedl po tři roky také sbor hudebního divadla v Karlíně.
Když v roce 1984 požádal PS Boleslav z Mladé Boleslavi o přidělení profesionálního sbormistra, dostal Z. Šulc příkaz ujmout se této povinnosti. Mělo se původně jednat jen o dočasnou výpomoc, zůstal však v této funkci dodnes. Zároveň vede ještě jeden pražský sbor – Collegium Musa Pragensis (dříve Collegium musica sarca Pragensis).

(nahoru)

Věra Tondrová

V. Tondrová se narodila 7. října 1956 v Semilech. Hudebně byla ovlivněna již od dětství, v rodině zpívali všichni, její matka i se svým otcem dokonce v Boleslavu. S matkou se také často dostala na pěvecké zkoušky Boleslava. Dlouho pak zpívala v mládežnickém sboru Mladá píseň v Mladé Boleslavi.
Sedm let se věnovala hře na housle na LŠU v Mladé Boleslavi. Potom studovala operní zpěv obor soprán na Státní konzervatoři v Praze (absolvovala 1978). Obligátně hrála na klavír.
V současné době učí V. Tondrová na ZUŠ v Mladé Boleslavi pěveckou a hlasovou výchovu, vede přípravnou hudební výchovu, hudební nauku a řídí dva dětské pěvecké sbory.
Do pěveckého sboru Boleslav vstoupila jako sopranistka v roce 1985, od roku 1989 ji sbormistr Z. Šulc požádal o výpomoc jako korepetitorku, vedoucí dělené zkoušky a komorního sboru. S těmito novými povinnostmi se rozhodla vystudovat ještě dvouleté sbormistrovství na Lidové konzervatoři.

(nahoru)

Ladislav Najman

Ladislav Najman se ujal sbormistrování sboru Boleslav roku 1967 v době úbytku jeho členů. Díky jeho obětavé práci se sbor časem rozrostl až na 60 zpěváků. Za jeden z vrcholů činnosti Boleslavu pod jeho vedením je považován koncert z ledna roku 1975, sestavený z operního díla Bedřicha Smetany. Roku 1977 se také zúčastnil prvního zahraničního zájezdu sboru Boleslav do Bulharska na pozvání spřáteleného sboru Rodni zvuci z města Šumen. Sbor za jeho vedení spolupracoval s takovými sólisty, jako byli Eduard Haken, Beno Blachut, Věra Soukupová a další. Měl velký podíl na úspěších sboru při účasti na různých festivalech, např. Písně přátelství či Kálikův Nymburk. Sám zde byl i často oceňován a roku 1972 získal také ocenění okresní konference ZUČ v Mladé Boleslavi. Sbor vedl až do roku 1983. Zemřel krátce po oslavách 150. výročí založení sboru, kterých se jako významný host sám zúčastnil.

(nahoru)

Jiří Bartoš Sturz

Narodil se 15. 12. 1977 v Mladé Boleslavi. Studoval hudební vědu, skladbu a historii na univerzitách v Olomouci, Brně, Liberci a Praze. Od dob studií se věnuje klasickému zpěvu, skladbě a herectví. Od roku 1991 byl aktivním členem pěveckého sboru Boleslav. Během této doby napsal pro pěvecký sbor Boleslav několik skladeb, které i sám dirigoval. Netradičně v měsíci červnu provedl roku 2008 se sborem Rybovu Českou mši vánoční v lesoparku Štěpánka. Roku 2010 opustil řady sboru jako jeho člen, stále s ním ovšem externě spolupracuje.

(nahoru)

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.
Administrace