Dnes je: Úterý 11. května 2021
Rozcestník
Informace
Smíšený pěvecký sbor Boleslav
zapsaný spolek

kontaktní osoba:
Eva Drahotová
739 280 930
edrahotova48@gmail.com

korespondenční adresa:
Radek Drahota
Kolomuty 70
293 01 Mladá Boleslav
rdrahota@psboleslav.info
IČO: 62452011

Transparentní účet: 2700985057/2010

Mediální partner

Signál rádio

Kalendář akcí
žádné akce
Autorizace

Uživatelské jméno:

Heslo:
Zapomněl jsem heslo

Sponzoři
Skoda Auto

VAK Mlada Boleslav

MUDR. Zdeňka Trhoňová

Draspol s.r.o.

téma * Pěvecký sbor Boleslav v letech 2007 – 2017
Vydáno dne 05. 05. 2018 (479 přečtení)

Příloha k almanachu BOLESLAV 1857-2017

Roku 2007 slavil pěvecký sbor Boleslav významné jubileum – 150 let od svého založení. Oslavy vyvrcholily koncertem v domě kultury, na němž zazněla korunovační mše W. A. Mozarta. Tato skladba byla vydána na výročním CD s nahrávkou, která byla z většiny pořízena na koncertě v Hejnicích v listopadu 2006. Po náročných přípravách tohoto i dalších koncertů se rozhodl dlouholetý předseda sboru Ing. Mirko Červený, že svoji funkci předá mladší generaci. K této události došlo na začátku roku 2008 na zasedání sboru. Symbolickým předáním razítka se od této chvíle stal předsedou Radek Drahota. Na fungování sboru se od nynějška začala podílet velká část jeho členů, každému z nich byl přiřazen nějaký úkol a vznikly také nové stanovy sboru, logo a webové stránky. Sbormistry zůstávali nadále prof. Zdeněk Šulc, druhá sbormistryně Věra Tondrová a nově se k nim připojil také Jiří Bartoš, který ve sboru zpíval od mládežnických let a který řídil dosud nejoriginálnější rozlučku se sborovou sezónou. Bylo již několik let tradicí, že sbor se při této příležitosti sejde na konci června v altánu v lesoparku Štěpánka, aby si zazpíval několik písní ze svého repertoáru. Roku 2008 se zde ale provedla celá Rybova Česká mše vánoční. Recesistický ráz celé akce podtrhl i fakt, že se zde podával teplý čaj přesně jako o Vánocích.

Novinku v životě sboru představovala také účast na festivalu Foerstrovy Osenice. Toto setkání sborů z různých koutů Česka i zahraničí si členové Boleslavu oblíbili a několikrát se sem rádi vrátili. Pikantností první účasti na této akci se stala skutečnost, že zpěváci přijeli na dopolední mši, která festival zahajovala, v civilním oblečení a nikoliv ve sborových krojích a tento problém museli ve venkovském prostředí Osenic nějak operativně vyřešit. Na silné zážitky v tomto prostředí nebyla nouze ani při dalších ročnících, jednou se během zkoušky společné skladby všech sborů zřítilo na podmáčeném povrchu nízké pódium.

Událostí sezóny 2008/2009 byl bezesporu zájezd do Itálie na Festival Lago di Garda. K tomuto severoitalskému jezeru sbor zavítal společně s Collegium Musa Pragensis, pěveckým sborem z Prahy, s nímž byl sbor Boleslav spojen osobností společného hlavního sbormistra. Každý z obou sborů vystupoval na vlastním koncertě a docházelo i k vzájemným výpomocem. Prostředí severní Itálie bylo velice poutavé a program nebyl tak náročný, aby nezbyl čas na pořádání různých výletů – např. celodenní cestu autobusem do italských Dolomit. Zájezdu se také zúčastnil talentovaný varhaník a klavírista Ondřej Valenta, který sbor na oba nástroje doprovázel celé desetiletí, včetně velkých vokálně-orchestrálních děl, která Boleslav v následujícím období nastudoval.

Velice hojná byla roku 2009 účast sborů na pěveckém festivalu, který sbor pořádal pravidelně každý rok v květnu. Tehdy se ve sboru Českých bratří setkalo pět pěveckých sborů včetně Boleslavu. V průběhu let se často jednalo o tělesa, která působila v okolí Mladé Boleslavi, za všechny jmenovitě Dobrovan z Dobrovic, některé ale přijely z větší vzdálenosti, což nabízelo příležitost návštěvu oplatit a podívat se do jiného města. Souběžně s koncertem smíšených sborů se v mladoboleslavském gymnáziu dr. J. Pekaře vždy konal také koncert dětských sborů za účasti dětských sborů Ptáčata, Jiřičky a jejich hostů. Od roku 2010 nese setkání jak dospělých, tak dětských sborů společný název Mladoboleslavský pěvecký festival.

V sezóně 2009/2010 se konaly víceméně tradiční koncerty sboru, vyjma účasti na listopadovém 100. výročí otevření mladoboleslavského divadla, čímž byl sbor velmi poctěn. Nesměl samozřejmě chybět vánoční koncert, tentokrát s Brixiho dílem Missa pastoralis, ani koncerty postní a velikonoční. Za působení Zdeňka Šulce nebylo výjimkou, že sbor nastudoval poměrně velké množství skladeb, které pak provedl v Boleslavi a zároveň v Praze. Kromě zmíněných akcí byl sbor také každoročně pravidelným pořadatelem komorního plesu. Za ideální prostor, kde se ples konal, bylo již předchozím výborem vyhlédnuto kulturní středisko Svět, po jeho zavření bylo hledání optimálního místa o dost náročnější.

V říjnu 2010 sbor podnikl vydařený vlakový zájezd na festival Plzeňské notování, který pořádal sbor Canticorum a kterého se zúčastnil poměrně velký počet sborů. Na jejich výkony dohlížela odborná porota, která Boleslav ocenila velmi příznivě.

Po následujících vánočních koncertech nastala ve fungování Boleslavu poměrně výrazná změna. Po více než 25 letech vystřídala v roli hlavního sbormistra Zdeňka Šulce mladá sbormistryně Zuzana Kubelková, která je absolventkou pedagogické fakulty v Ústí nad Labem a tehdy byla druhou sbormistryní libereckého pěveckého sboru Ještěd. Pro začátek dojížděla z Liberce jednou za 14 dní a sbor tedy musel na dělených zkouškách studovat nový repertoár zčásti sám. Nicméně chvála hlavního organizátora Františka Zumra na večerním koncertě Foerstrových Osenic již v červnu tohoto roku naznačila, že Boleslav se vydal dobrým směrem.

Od roku 2011 se sbor také vrátil k dvoudenním soustředěním, která probíhala mimo Mladou Boleslav a která přispěla k vzájemnému budování vztahů mezi členy – vyjelo se např. do Skokov, Doks či Frýdštejna. Samotné členstvo je za popisovaných 10 let i přes mírný úbytek poměrně stabilní, často se jedná o zpěváky, kteří ve sboru zpívají i několik desítek let. Pěveckým sborem prošlo ale i několik lidí, kteří ve sboru nezakotvili. Sbor navštěvovali i členové pocházející zdaleka, jedna členka z Německa s námi zpívala několik let v době, kdy byla zaměstnána ve Škoda Auto. S nepravidelnou docházkou na zkoušky se Boleslav musel potýkat někdy až nepříjemně často, což komplikovalo nácvik nových skladeb.

Na podzim roku 2011 se sbor Boleslav připojil k projektu chrámového sboru u sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem, kde se pořádal velmi reprezentativní koncert za velkého zájmu veřejnosti. Tady vystoupily ještě sbory z Poděbrad, Jindřichova Hradce a také Mladoboleslavský komorní orchestr, dohromady asi sto účinkujících. Na programu byla Mozartova Missa solemnis a Haydnovo Te Deum. Provedení řídil Petr Bajer, sbormistr pořádajícího sboru.  Stejný koncert organizovala také organizace For senior z Mladé Boleslavi na vánočním koncertě v kostele sv. Bonaventury.

Další velký projekt na sebe nenechal dlouho čekat. Na květnovém festivalu roku 2012 se Boleslav spojil s libereckým Ještědem a provedl Mši sv. Jana Zlatoústého od P. I. Čajkovského. Stejný program se zpíval také v Liberci a na zářijovém zájezdu v Litoměřicích a Roudnici nad Labem, v prvním ze jmenovaných měst přímo na pravoslavné mši, což pro přítomné představovalo nevšední zážitek. Na podzim roku 2012 se Boleslav zúčastnil velmi příjemného setkání sborů ve Dvoře Králové, při oslavách 150. výročí založení místního smíšeného pěveckého sboru Záboj.

Vánoční koncert sboru v roce 2012 byl tentokrát méně okázalý než jindy, v repertoáru byly zahrnuty koledy různých národů, Rybovu Českou mši vánoční si sbor zazpíval v kostele sv. Havla a také v Mnichově Hradišti a Krnsku. Tyto koncerty, pořádané v adventním čase, zdomácněly a staly se neodmyslitelným koncertním programem sboru před Vánoci, a to díky Liboru Novákovi, působícím ve Státní opeře v Praze. Pro jeho organizační schopnosti se mohly konat i další koncerty, na nichž vystoupil sbor či případné další sbory společně se členy Mladoboleslavského komorního orchestru. Je třeba ještě podotknout, že s tímto orchestrálním tělesem probíhala, stejně jako v minulosti, velice plodná spolupráce.

V květnu 2013 sbor navštívil Nymburk, kde se zúčastnil na pozvání místního Hlaholu Nymburských dnů B. M. Černohorského. V přirozeně napjaté atmosféře, při níž znělo jedno ze sól z Vivaldiho Glorie, uhodil tehdy v nevelké vzdálenosti od kostela silný blesk. Ten však zpěvačku Petru Gardner ani varhaníka Ondřeje Valentu nerozhodil a oba mohli zakončit své vystoupení s profesionální bravurou. Po jarním koncertním programu se sbor nechal vyfotit u své zkušebny, poslední společné focení totiž probíhalo roku 2009.

Na vánoční koncert roku 2013 si Boleslav připravil Linkovu Missu pastoralis. Tuto skladbu, stejně jako obvyklé trojí provedení Rybovy České mše vánoční, řídil Marek Müller, který nedlouho předtím začal působit v mladoboleslavské ZUŠ a který si přes svůj věk získal respekt jako dirigent i klavírista. Koncert se konal opět v kostele sv. Bonaventury. V následujícím období se osudy Boleslavu a Marka Müllera protnuly ještě mnohokrát.

Výčet akcí roku 2014 není nezajímavý – účast na festivalu v Mimoni, na němž se členové sboru bez své sbormistryně, která nemohla přijet, drželi velmi statečně, květnový festival, z něhož se jeden z pozvaných sborů bohužel omluvil den předem, Foerstrovy Osenice a v neposlední řadě také vystoupení 8. května na Novém hřbitově při výročí konce druhé světové války a 17. listopadu na náměstí Republiky při výročí sametové revoluce. Do obou posledně jmenovaných akcí se Boleslav zapojuje každoročně na žádost Magistrátu města Mladá Boleslav.

Vánoční koncert roku 2014 se nesl ve velmi slavnostním duchu. V kostele sv. Bonaventury se sešel orchestr i s harfou, sólisté a sbory Boleslav a Václav ze Staré Boleslavi. Zaznělo Vánoční oratorium C. Saint-Saënsa pod taktovkou nového dirigenta Mladoboleslavského komorního orchestru Jiřího Havlíka. Tato skladba byla provedena ještě následující Vánoce (2015) ve Staré Boleslavi.

Květnový festival roku 2015 byl trochu ozvláštněný tím, že plnou organizaci dětského koncertu převzala Jiřina Jiřičková, vedoucí Jiřiček, a že byly pořádány celkem tři koncerty. V loutkovém sále domu kultury se tehdy konal koncert věnovaný populární hudbě, kde vystoupil vedle Continua z Mnichova Hradiště velmi dobře znějící Akcent z Liberce. Koncert klasických smíšených sborů proběhl jako obvykle ve Sboru českých bratří a sbor Jasoň z Havlíčkova Brodu Boleslavu pozvání do Mladé Boleslavi napřesrok oplatil. V červnu roku 2015 ještě proběhl zájezd do Přelouče. Cestovali jsme vlakem, cesta byla příjemná a ve veselé náladě jsme v pořádku dojeli na místo. Vystoupili jsme na Jarním koncertu spolu s pěveckých sborem Josef Bohuslav Foerster Přelouč. Večer pro nás místní sbor připravil společenský večer a po přespání v Přelouči jsme druhý den odjížděli domů. Někteří sboristé se ještě ale vydali na výlet do Pardubic. Ještě v tomto měsíci vystoupil Boleslav na oslavě 150 let pěveckého sboru Dobrovan, s nímž se dlouhodobě přátelí. Dobré vztahy mohl stvrdit na následujícím společenském večeru s rautem.

Sezóna 2015/2016 byla poměrně náročná, protože sbor pracoval na dvou velmi rozsáhlých projektech. Prvním byla zářijová Korunovační mše W. A. Mozarta a druhým květnová Lužanská mše D-dur A. Dvořáka. Obě řídil Marek Müller a obě se setkaly s velkým zájmem a ohlasem posluchačů, kteří koncerty navštívili.

Zcela výjimečně sbor roku 2016 vystoupil během prázdnin. Na pozvání pana Radomíra Melmuky přijel v srpnu do kulturního domu v Loučeni, kde sklidil u obecenstva kladný ohlas, a tak musel zazpívat ještě nečekaný přídavek. O měsíc později se konal další zájezd, tentokrát na festival Česká Lípa Cantat.

V této době sbormistryně ohlásila, že od roku 2017 jí čekají mateřské povinnosti a v  únoru se jí narodil syn Šimon. V této době se sbor začal připravovat na podzimní koncert k 160. výročí založení. Pro tento slavnostní koncert jsme si vybrali Mozartovo REQIUEM. Naše úsilí, o co nejlepší provedení tohoto díla, vyvrcholilo 12. listopadu 2017 ve Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi. Spolu s námi vystoupil Mladoboleslavský komorní orchestr, doplněný hráči na dechové nástroje a tympány, naše řady posílilo několik členů pěveckého sboru Ještěd z Liberce. Sólové party zpívali sólisté Národního divadla Praha: manželé Jana Horáková Levicová a Miloš Horák (byl i krátce členem našeho sboru!), posluchačka HAMU Nikola Uramová z Mladé Boleslavi a Čeněk Svoboda, člen Collegium Vocale 1704. Requiem s orchestrem nastudoval a celý koncert řídil Marek Müller.  Více než 300 posluchačů nás odměnilo dlouhotrvajícím potleskem ve stoje. Slavnostního koncertu byl přítomen i náš bývalý dlouholetý sbormistr Zdeněk Šulc, kterého jsme s ostatními posluchači slavnostně přivítali.
[Akt. známka: 5,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
( Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 34 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

Aktuality
03.10.2020: Pozastavení zkouškové a koncertní činnosti

Z důvodu epidemie COVID-19 je dočasně pozastavena zkoušková činnost sboru po dobu následujících dvou týdnu. Tedy odpadá zkouška 8. a 15. 10.

Domácí úkoly budou zaslány emailem 


19.09.2019: Zemřel sbormistr, varhaník a pedagog Zdeněk Šulc
V nedožitých 88 letech zemřel v neděli 15. září 2019 sbormistr, varhaník a bývalý pedagog Pražské konzervatoře Zdeněk Šulc.

Zdeněk Šulc se narodil ve Vrbici u Chlumce nad Cidlinou. V necelých patnácti letech nastoupil na místo varhaníka v Žehuni. Po absolutoriu konzervatoře (v oborech varhany, dirigování, sólový zpěv, lidové nástroje) působil krátce jako hornista a kapelník v roudnické kapele, deset let jako korepetitor a zpěvák Českého pěveckého sboru při České filharmonii. V šedesátých letech založil a až do roku 1979 vedl profesionální soubor Collegium Musica Sacra Pragensis (komorní orchestr, smíšený pěvecký sbor a sólisté, např. L. Domanínská, J. Jonášová, M. Boháčová, M. Mrázová, B. Blachut, E. Haken, M. Švejda aj.), se kterým realizoval stovky koncertů.

Z profesionálních sborů vedl krátce Pěvecký sbor Čs. rozhlasu, Pěvecký sbor Hudebního divadla v Karlíně a dlouhodobě Mužský sbor Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého (1974 – 1990). Po odchodu z AUS VN vyučoval na Pražské konzervatoři.

Vedle oficiálních zaměstnání se po celý život věnoval obětavě a s velkým entuziasmem amatérskému sborovému zpěvu. Od patnácti let až do vysokého věku vedl jako sbormistr vždy minimálně jeden, ale mnohdy i více amatérských sborů (například pražské chrámové sbory u sv. Salvátora, sv. Mikuláše na Malé Straně a u Křížovníků, Smíšený pěvecký sbor Žehuň u Nymburka, Dívčí sbor Gymnázia Štěpánská Praha, Vinohradský Hlahol, Vysokoškolský umělecký soubor ČVUT Praha, Vysokoškolský umělecký soubor UK Praha, Academiachor, Smíšený pěvecký sbor Boleslav, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Pěvecký sbor Pražské konzervatoře, Zpěvácký spolek Hlahol Praha, Komorní sbor při 3. lékařské fakultě UK Collegium Musa Pragensis a další). Zdeněk Šulc vychoval desítky zpěváků a muzikantů, se svými pěveckými sbory koncertoval ve většině zemí Evropy, účinkoval na národních i mezinárodních festivalech, v národních i mezinárodních pěveckých soutěžích získaly amatérské soubory pod jeho vedením řadu ocenění.

V úterý 12. listopadu 2019 se uskuteční v sále pražského Hlaholu k poctě Zdeňka Šulce sborový koncert.
Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.
Administrace